Tamams årsmöte och utbildningshelg!

Lördagen den 3e mars var det dags för Tamams årsmöte, i Katedralskolans aula i Lund. Efter årsmötet bar det direkt av till Höör för utbildningshelg. Om ni missade dessa två fullspäckade dagar, kan ni läsa här hur det hela gick till!

Årsmötet inleddes med att Karin Gréen, ordföranden under 2011, berättade om hur året sett ut i stort och vad som varit så fantastiskt med det. “Tamam är bäst” inte bara ett namn på en facebookgrupp som startat under åren, utan står också för vad Tamam faktiskt är och under året har inte minst stylelsen arbetat med vad som verkligen gör Tamam bäst. Peppen för det nya året är stark och utsikterna goda!

Alla Tamams lokalavdelningar, inom och utom Sverige, berättade under förmiddagen om deras arbete och vilka utmaningar just de har. Vi fick lyssna till presentationer om Malmö, Lund, TSiL (Tamams Studentförening), Uppsala, Stockholm, Göteborg, Osh – Kirgizistan, Pedernales – Mexico och Ascuncion – Paraguay. Sammanfattningsvis är det bara att konstatera att otroligt mycket händer inom Tamam på de olika platserna! Allt i från läxhjälp, aktivitetsgrupper, hälsoinformation, lekplats-byggande till sommarläger har varit delar av det senaste årets aktiviteter. Vissa verksamheter har varit igång längre än andra men gemensamt har de sammanfattningsvis fullt av engangemang för att fortsätta.

För att höja stämningen och öka blodcirkulation fick sen alla på mötet ställa sig i en stor ring och skaka loss i Banana Dance. Det var välbehövligt uppfriskande! De tre internationella gästerna tackades för deras arbete och Tamams intergrationspris och eldsjälspris delades ut. Några deltagare delade under lunchen med sig av sina tankar om mötet så här långt och de menade att det är inspirerande och uppmuntrande att se att man är många som arbetar för samma sak på olika platser.

Efter lunchpausen hölls själva årsmötet. Balans- och reslutaträkningen (det vill säga redovisningen av Tamams ekonomi) gicks igenom, en ny styrelse inklusive ny ordförande (de som ska styra organisationen det kommande året) blev valda och beslut om de motioner (förslag) som inkommit togs. Varma applåder och blommor blev det till den gamla styrelsen när den tackades av. Ny ordförande blev Petter Carlsson Söderstrand och resten av styrelsemedlemmarna blev Alice Sobel, Gustaf Sörnmo, Anna Sunesson och Alma Cullhaj. För information om exakt vad som togs upp och beslutades om så ber vi er läsa årsmötets protokoll där alla beslut presenteras! Ett mycket insprirerande inslag var visionen för åren fram till 2015 som styrelsen hade arbetat fram, vilken visade en mycket positiv framtid för Tamam. Nobels fredspris 2015, varför inte? :)

Efter årsmötets avslutande bar det av till Höör där utbildningshelgen ägde rum. Efter middagen gjordes en imponerande lång namnrunda då vi var totalt cirka 50 personer. För att lära känna varandra lite mera lekte vi också en lek som gick ut på att man skulle gruppera sig efter de kategorier som ropades ut, vilken genomfördes väl under både kramar, förvirring och skratt.

Framåt halvtio-tiden kunde man ju tänka sig att det var dags att varva ned efter en händelserik dag som denna, men varför det när det går att open space:a? Både diskussionsgrupper, kortspelgrupper och dansgrupper drogs igång, allt efter vad deltagarna själva ville. Bland annat blev det fartfylld Tamam Merengue, ledd av the party animal himself – Neco. Alla dansade snyggt och den var mycket uppskattad av alla. Andra aktiviteter hölls igång på olika håll i huset ett bra tag innan alla tillslut droppade av för att knyta sig.Redan kl 8 var det frukost dagen efter och dagens första workshop tog vid kort därefter. Med deltagarna uppdelade i två grupper höll Ingegerd och Karin Gréen i varsina pass med bra och givande diskussioner. Det hans med både prisutdelning till årets Tamamare i tio olika kategorier. och en presentation av utställningen “Som broar över mörka vatten” då de som skapat den även tog emot frågor. Eftermiddagen ägnades till två workshop:ar där det på den första diskuterades om olika områden inom verksamheten i Sverige och på den andra om utlandsverksamheten i Albanien, Kirgizistan och Mexico, utefter gruppernas egna intresse. Efter utvärdering och städning var det slutligen dags att dra sig tillbaka hemåt.Avslutningsvis verkar många ha haft flera konstruktiva samtal under helgen och förhoppningsvis fick alla en eller två nya insikter med sig hem. Hela helgen var stämningen på topp och tillsammans bidrog allihopa till att den blev så lyckad och uppskattad. Tack skall ges till planeringsgruppen och alla andra inblandade som sett till att det hela blev så bra som det blev!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>