Nominera personer till uppdrag inom Akademiska Föreningen

Akademiska Föreningen är en ideell organisation som gör massor av saker för studenterna på Lunds universitet.  Inom Akademiska Föreningen finns många olika förtroendeuppdrag som man kan bli vald till. De flesta är ideella men för en del får man ersättning motsvarande studiemedel.

TSiL uppmanar alla som är minsta lilla intresserade att nominera antingen någon man känner eller sig själv! Vi hjälper till att sprida informationen eftersom vi tycker att det är viktigt med mångfald inom studentlivet. Kanske känner vi någon som inte skulle ha nåtts av informationen på något annat sätt. Här kan du se AF:s affischer om några av uppdragen och här finns en lång beskrivning av alla uppdrag.

För att nominera någon eller dig själv ska du göra så här:
Maila Ann Waldén (ann@af.lu.se), som är sekreterare på Akademiska Föreningen, och skriv vem du nominerar till vilket uppdrag, och kontaktuppgifter till den du nominerar.

Om du vill söka ett uppdrag ska du maila en text på max en A4 där du motiverar varför du ska bli vald och en meritförteckning till ann@af.lu.se.

Skicka in senast torsdagen den 19 april 2012, klockan 15.00.

Eftersom TSiL jobbar med integration, mångfald och antirasism i och kring Lunds studentliv tycker vi såklart att det vore extra nice om de som får förtroendeuppdragen också tycker att det är viktigt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>